DNA

DNA parantaa asiakaspalveluaan kuuluvuusaluekartalla ja yhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitetulla ContactCenter-sovelluksella.

DNA Case

Toimiala: Kauppa ja palvelut

Tarjoama: Sähköiset palvelut (ESRI : Arc GIS Server)

Vuoden 2008 keväällä tuli ajankohtaiseksi päivittää sovellukset niin teknologisesti kuin toiminnallisestikin vastaamaan DNA:n nykyisiä tarpeita. Tavoitteena oli toteuttaa pitkän elinkaaren ratkaisu. Affecto toteutti DNA:lle ensin tarveanalyysin ja vaatimusmäärittelyn. Tämän jälkeen Affecto päivitti vanhan ContactCenter-sovelluksen uudelle alustalle ja vastaamaan DNA:n nykyisiä tarpeita.

Affecto toimitti syksyllä 2008 DNA:lle uuden karttakäyttöliittymällä varustetun sovelluksen, jossa on sekä yleiseen käyttöön suunnattu kuuluvuusaluekartta että DNA:n operatiivisiin järjestelmiin integroitu käyttöliittymä.

Helpdesk-sovellus on puolestaan DNA:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu kuuluvuusalue- ja katveilmoitusratkaisu. Kartan avulla katvealueet saadaan nopeasti paikannettua ja (mobiili)verkon kattavuussuunnitelmia laadittua. Katveilmoitukset tallennetaan tietovarastoon, josta verkon suunnittelijat saavat ne suoraan käyttöönsä.